Co to jest psychoterapia ?

Jest jedną z dróg uzyskania pomocy psychologicznej. Pozwala na zrozumienie przeżywanej trudności i podjęcie kroków pozwalających na jej zmniejszenie. W ujęciu poznawczo-behawioralnym owa trudność wiązana jest z osobistymi przekonaniami, założeniami i nawykowym sposobem myślenia, który ukształtowany został poprzez dotychczasowe doświadczenia. To może być lęk przed ludźmi, kłopoty z podjęciem jakiejkolwiek aktywności, nawyk wielokrotnego sprawdzania zamknięcia drzwi – powody tak różnych emocji czy zachowań zakorzenione są w sposobie naszego myślenia. „Czujesz tak, jak myślisz” to jedna z przewodnich myśli tego nurtu. Nasze myśli mogę być zniekształcone, założenia przyjęte na podstawie fałszywych przesłanek, a to powoduje trudne emocje i psychiczne cierpienie. Proces psychoterapii ukierunkowany jest zatem na „tropienie” owych zniekształceń i stopniowe, konsekwentne budowanie myślenia realistycznego. Odbywa się to w ramach opartej na otwartości współpracy partnerów – eksperta od problemu i eksperta od „stawiania czoła problemowi”.