Jakie problemy ?

Psychoterapia jest pomocna dla osób, które nie radzą sobie z nadmiernymi emocjami – np. lękiem, smutkiem, złością. Przekonanie, że emocje te są nieadekwatne (np. stale przeżywany lęk, bez realnego zagrożenia), nie są niewłaściwe wyrażane (np. zachowania agresywne towarzyszące przeżywanej złości), utrudniają codzienne funkcjonowanie (stałe pozostawanie w domu z powodu lęku przed spotkaniem i oceną ze strony innych osób) to sygnały, że warto szukać pomocy psychoterapeuty.

 

Psychoterapia może okazać się pomocna dla osób, które nie potrafią budować trwałych i satysfakcjonujących związków z innymi. Ponoszą porażki próbując nawiązać związki intymne, mają za sobą historię wielu nietrwałych związków, nie odnajdują się w roli partnera, rodzica, przyjaciela.

 

Sygnałem do rozpoczęcia terapii może być dyskomfort związany z myślami i obrazami, negatywnymi ( np. „Jestem złą matką”, „Moje życie nie ma sensu”, „ Jestem skazany na porażki”), o charakterze natrętnym („Zrobię krzywdę swojemu dziecku”, „Mojej żonie stanie się krzywda”), związanymi z negatywnym, traumatycznym doświadczeniem (powracające obrazy z przeżytego wypadku samochodowego).

 

Pomocy szukać warto w sytuacji powtarzających się destrukcyjnych czy przymusowych zachowań (np. okaleczanie się, objadanie się, czynności przymusowe – wielokrotne sprawdzanie drzwi, przymus mycia rąk).

 

Psychoterapia wskazana jest w przypadku trudności związanych z nadmiernymi emocjami i zaburzonym zachowaniem dzieci i młodzieży (np. lęk przed rozstaniem się z matką, odmowa chodzenia do szkoły, działania wbrew domowym zasadom i wartościom). Korzystając z kategorii diagnostycznych warto szukać pomocy psychoterapeuty między innymi w przypadku:

  • zaburzeń depresyjnych,

  • zaburzeń lękowych w postaci fobii,

  • zaburzeń lękowych z napadami lęku,

  • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw),

  • reakcji na ciężki stres,

  • zaburzeń odżywiania się,

  • zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym.