Oferta dla szkół
spliter

Jeszcze chwila i … – trening kontroli złości dla nauczycieli (warsztat)

Celem warsztatu jest:

(1 ) zrozumienie mechanizmu powstawania złości i roli tej emocji,

(2) identyfikacja sytuacji wyzwalających złość w środowisku pracy,

(3) identyfikacja własnych sposobów wyrażania złości,

(4) poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości,co pozwoli na efektywne interwencje w szkolnych sytuacjach konfliktowych.

Cele realizowane będą poprzez dostarczanie adekwatnej wiedzy oraz kształtowanie konstruktywnych umiejętności wyrażania złości. Aktywna forma pracy warsztatowej pozwoli na dynamiczny, atrakcyjny i zrozumiały przebieg zajęć.
Wiedza i umiejętności zdobyte zostaną poprzez aktywne formy pracy warsztatowej, uwzględniającej modelowanie przez prowadzącego, omówienia, ćwiczenia w ramach zadań indywidualnych, odgrywaniu scenek i zadaniach grupowych.

Jest to warsztat jednodniowy, 8 godzinny, dla grupy od 8 do 12 osób.

 

Różnorodność wzbogaca – przygotowanie do zajęć przełamujących stereotypy wśród uczniów (warsztat dla nauczycieli)

Celem warsztatu jest:

(1) zrozumienie mechanizmu tworzenia stereotypów i ich siły oddziaływania,

(2) identyfikacja stereotypów zagrażających optymalnemu funkcjonowaniu uczniów,

(3) zdobycie umiejętności przełamywania stereotypów, co pozwoli na skuteczne prowadzenie zajęć w grupach, w których pojawia się problem uprzedzeń.

Cele realizowane będą poprzez dostarczanie adekwatnej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania i przełamywania stereotypów wśród uczniów.
Wiedza i umiejętności zdobyte zostaną poprzez aktywne formy pracy warsztatowej, uwzględniającej modelowanie przez prowadzącego, omówienia, ćwiczenia w ramach zadań indywidualnych, odgrywaniu scenek i zadaniach grupowych.

Jest to warsztat 4 – godzinny, dla grupy od 8 do 12 osób.

 

Moi uczniowie potrafią wyrażać swoje emocje (warsztat dla nauczycieli klas 1-3)

Celem warsztatu jest:

(1) zrozumienie funkcji i mechanizmu powstawania wybranych emocji,

(2) identyfikacja sposobów wyrażania emocji przez uczniów,

(3) zrozumienie sposobów radzenia sobie z emocjami przez uczniów,

(4) zdobycie umiejętności udzielania wsparcia uczniów w konstruktywnym wyrażaniu emocji, co pozwoli na efektywne radzenie sobie w klasie z nieakceptowanym wyrażaniem trudnych emocji i zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Wiedza i umiejętności zdobyte zostaną poprzez aktywne formy pracy warsztatowej, uwzględniającej modelowanie przez prowadzącego, omówienia, ćwiczenia w ramach zadań indywidualnych, odgrywaniu scenek i zadaniach grupowych.

Jest to warsztat jednodniowy, 8 – godzinny, dla grupy od 8 do 12 osób.

 

Trening kontroli złości

(warsztat dla uczniów – możliwe różne grupy wiekowe – klasy I-III; klasy III-VI; uczniowie gimnazjum)

Celem warsztatu jest:

(1) zrozumienie mechanizmu powstawania złości i roli tej emocji,

(2) identyfikacja sytuacji, w których pojawia się złość,

(3) identyfikacja własnych sposobów wyrażania złości,

(4) przedstawienie agresji jako niekonstruktywnej formy wyrażania złości,

(5) poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości, co pozwoli na lepsze funkcjonowanie w środowisku szkolnym i zredukowanie zachowań agresywnych.

Wiedza i umiejętności zdobyte zostaną poprzez aktywne formy pracy warsztatowej, uwzględniające modelowanie przez prowadzącego, omówienia, ćwiczenia w ramach zadań indywidualnych, odgrywaniu scenek i zadaniach grupowych.

Jest to warsztat jednodniowy, 8 godzinny, dla grupy od 8 do 12 osób.

 

Asertywność – pomysł na zdrową komunikację dla nastolatków
(warsztat dla uczniów gimnazjum i liceum)

Celem warsztatu jest:

(1) przedstawienie podstawowych założeń asertywnej komunikacji,

(2) omówienie korzyści związanych z tym stylem komunikowania się,

(3) wprowadzenie podstawowych umiejętności asertywnej komunikacji – wyrażania ocen i opinii, reagowanie na krytykę i atak, wyrażanie gniewu, asertywna odmowa, co pozwoli na lepszą komunikację pomiędzy uczniami, uczniami a nauczycielami i obniży poziom sytuacji konfliktowych.

Wiedza i umiejętności zdobyte zostaną poprzez aktywne formy pracy warsztatowej, uwzględniające modelowanie przez prowadzącego, omówienia, ćwiczenia w ramach zadań indywidualnych, odgrywaniu scenek i zadaniach grupowych.

Jest to warsztat jednodniowy, 8 godzinny, dla grupy od 8 do 12 osób.


Słowniczek emocji – rozpoznawanie i wyrażanie emocji dla uczniów klas 1-3 (warsztat)

Celem warsztatu jest:

(1) wprowadzenie pojęć podstawowych emocji,

(2) powiązanie powstawania emocji z wybranymi sytuacjami szkolnymi i domowymi,

(3) przedstawienie funkcji emocji,

(4) nauka rozpoznawania emocji,

(5) nauka konstruktywnego wyrażania emocji, co wzmocni dzieci w regulowaniu emocji i pozwoli na większą kontrolę wyrażania emocji w sytuacjach konfliktowych.

Wiedza i umiejętności zdobyte zostaną poprzez aktywne formy pracy warsztatowej z wykorzystaniem elementów zabawy, uwzględniające modelowanie przez prowadzącego, ćwiczenia w ramach zadań grupowych i odgrywaniu scenek.

Cztery dwugodzinne spotkania warsztatowe dla grupy 6-8 osób