Pierwsze spotkanie – konsultacja psychologiczna

Celem tego pierwszego spotkania jest wstępne zdefiniowanie problemów, próba umiejscowienia ich w szerszym kontekście, uwzględniającym osobistą historię i otaczające środowisko. Omawiane są oczekiwania i cele osoby. Wspólnie rozważane są najlepsze sposoby ich realizacji. Czasami wskazana może okazać się psychoterapia, czasem kilka spotkań psychoedukacyjnych, warsztat wzmacniający określone umiejętności, czasami po prostu porządkująca konsultacja.
Pytania jakich można się spodziewać w czasie tego pierwszego spotkania, to:

  • Z jakiego powodu Pan/Pani się do mnie zgłosił/a ?

  • Jakie problemy Państwa do mnie sprowadzają ?

Elementem konsultacji lub pierwszych spotkań terapeutycznych może być przeprowadzenie testów diagnostycznych.