Podstawowy schemat pracy TPB

Podstawowy schemat pracy w terapii poznawczo-behawioralnej
- Uzgodnienie zasad współpracy.
- Sformułowanie trudności zgodnie ze standardem terapii poznawczo-behawioralnej

  • bieżące problemy – identyfikacja myśli, emocji i zachowań w przykładowych sytuacjach problemowych
  • wydarzenie krytyczne – identyfikacja wydarzenia, od którego problem zaczął występować
  • czynniki modyfikujące – czynniki nasilające lub obniżające intensywność problemu
  • czynniki podatności z przeszłości – wydarzenia z przeszłości, które mogły przyczynić się do wystąpienia problemu
  • podstawowe przekonania i dysfunkcyjne założenia – identyfikacja sztywnych przekonań i założeń ukształtowanych w przeszłości, wpływających na negatywną interpretację rzeczywistości
  • błędne koła – identyfikacja mechanizmów podtrzymujących problem

- Określenie stopnia nasilenia objawów za pomocą odpowiednich testów diagnostycznych.
- Określenie celów terapii.

- Główny etap pracy – identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych myśli automatycznych, dysfunkcyjnych założeń i podstawowych przekonań. Wykorzystanie szerokiego wachlarza technik poznawczych i behawioralnych.

- Określenie stopnia realizacji celów.
- Zamknięcie terapii i uzgodnienie spotkań kontrolnych.