Psychoterapia rodzinna

Dla kogo?

Dla rodzin – par małżeńskich, rodziców z dziećmi, matek z dorosłymi dziećmi, ojców samotnie wychowujących dzieci, rodzin przyjmujących nowego członka… Wspólnym mianownikiem dla tego typu terapii jest rozpatrywanie występujących trudności (czy to całej rodziny, czy tylko jednego jej członka) w kontekście całego systemu rodzinnego.

Jakie problemy?

Najczęściej będą to zgłaszane kłopoty wychowawcze z małymi dziećmi, z nastolatkami, problemy małżeńskie. Mogą być to jednak częste problemy psychiczne, np. z grupy zaburzeń depresyjnych czy lękowych, dotykające zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Metoda pracy:

Praca terapeutyczna dotyczyć będzie całej rodziny. Nawet jeśli nie wszyscy jej członkowie będą obecni, to właśnie w takim szerokim, rodzinnym kontekście problem będzie rozumiany. Sformułowane zostaną oczekiwania rodziny, nazwany zostanie zgłaszany problem. W czasie sesji, dzięki koncentracji na „ tu i teraz”, budowane będzie rozumienie mechanizmów przyczyniających się do występowania problemu. Uważna obserwacja wzajemnych zależności, sposobu komunikacji, struktury rodziny pozwoli na zrozumienie podłoża trudności i wskazanie kierunku zmian. Nowy sposób zachowań będzie mógł być również przetestowany w czasie sesji, a jego utrwalenie nastąpi w czasie realizacji domowych zadań. Czasami praca z rodziną będzie prowadzona jedynie z wybranymi jej członkami. Może nastąpić okres pracy jedynie z rodzicami, dzieckiem, jednym z rodziców i dzieckiem. Wciąż jednak zachowane zostanie rodzinne, całościowe rozumienie problemu.