Warsztat dla całej rodziny wspomagający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w wieku 5 -8 lat

Założenia:

Klasa „O” to okres łagodnego przechodzenia pomiędzy swobodnym czasem przedszkolnym a czasem szkolnym, gdzie istotną rolę zaczynają odgrywać stopniowo nabywane przez dziecko umiejętności – działanie pod kierunkiem nauczyciela, rozumienie i przestrzeganie reguł, współdziałanie w grupie. Zaproponowane warsztaty są pomysłem na wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci w tym okresie, pozwalających na sprostanie oczekującym wymogom szkolnym. Propozycja oparta jest na trzech filarach (1) wspomaganie rozwoju emocjonalnego, (2) wspomaganie rozwoju społecznego oraz (3) wspomaganie rozwoju samokontroli. Dwa pierwsze z nich realizowane są w ramach warsztatów dla dzieci, ostatni w oparciu o pracę z opiekunami.

 

Spotkania dla dzieci

  • Sposób organizacji:

Jest to cykl sześciu, cotygodniowych spotkań, trwających 1, 5 godziny.

  • Główne treści:

W ramach spotkań związanych ze wspomaganiem rozwoju emocjonalnego dzieci uczyć się będą rozumienia, rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania emocji. Tutaj znajdzie się miejsce na pracę przygotowującą do panowania nad gniewem. Zawarte zostaną również elementy pracy nad formułowaniem konstruktywnych myśli oraz budowaniem pozytywnego obrazu siebie.
W ramach wspomagania rozwoju społecznego akcent położony zostanie na rozwój wybranych umiejętności społecznych – jak współpraca, dzielenie się z innymi, wyrażanie swojego zdania, dopytywanie o zdanie innych, pomaganie, inicjowanie rozmów. Włączone zostaną elementy treningu rozwiązywania problemów, w ramach spotkań proponowane też będą działania rozwijające pozytywne kontakty w grupie.

  • Metoda pracy:

Wykorzystane zostaną metody warsztatowe dostosowane do małych odbiorców: wprowadzanie pojęć poprzez zabawę, zadania do rozwiązania, modelowanie (z wykorzystaniem filmów, pacynek, opowieści) oraz wiele okazji do ćwiczeń i powtórzeń nowych zachowań, podsumowania w formie plakatów, rysunków, kolaży, własnych bajek…

 

Spotkania dla rodzicówSpodkania dla rodziców

  • Sposób organizacji:

Cykl warsztatów obejmuje 4 cotygodniowe spotkania, trwające ok. 4 godzin (w godz. 17.00-21.00 w dni powszednie, do rozważenia realizacja programu w czasie spotkania weekendowego).

  • Główne treści:

Praca poświęcona przestrzeganiu zasad przez dzieci i wykonywaniu poleceń (obszary związane z III filarem – wspomaganiem rozwoju samokontroli u dzieci) opiera się na stosowaniu skutecznych interwencji wychowawczych. W ten sposób można efektywnie wpłynąć na zachowanie dziecka w tym obszarze. Propozycja skierowana jest zatem do rodziców. Uczestnicy spotkań zapoznają się z modelem wychowania dzieci ujmującego wychowanie jako całościowy proces, u którego podstaw leży budowanie dobrej relacji z dzieckiem. W ramach poznawania modelu rodzice wzmocnią poszczególne kompetencje wychowawcze – umiejętność dobrej zabawy z dzieckiem, umiejętność rozmawiania, mądrego chwalenia i nagradzania, stawiania granic, wprowadzania domowych zasad, wydawania poleceń, stosowania wybranych technik dyscyplinujących.

  • Metoda prowadzenia:

Warsztat oparty jest głównie o metody aktywne – pozwala na doświadczanie omawianych sytuacji i ćwiczenie w bezpiecznych warunkach nowych umiejętności, zawiera krótkie wstępy teoretyczne, modelowanie (filmy, odgrywane scenki, pisemne przykłady) oraz omówienia.

 

Osoby prowadzące

  • Joanna Salbert,

mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 182) należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT), posiadająca Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego przyznany przez Oxford Cognitive Therapy Centre & Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy wykorzystuje również elementy terapii rodzinnej, terapii zabawą, motywującej oraz terapii schematu. Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora PTTPB. Zajmuje się szeroko rozumianą psychoedukacją dla dzieci, młodzieży i dorosłych – prowadzi warsztaty wychowawcze, warsztaty umiejętności interpersonalnych, pogadanki, zajęcia integrujące. Zawodowo związana jest z Zakładem Psychiatrii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Poradnią Zdrowia Psychicznego przy ul.Gruzińskiej w  Warszawie oraz „Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia”, gdzie prowadzi Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji „Rozwiń Skrzydła”.

  • Barbara Gąsiorowska (współprowadząca zajęcia dla dzieci),

pedagog, studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, terapeuta integracji sensorycznej uprawnienia zdobyła w PSTIS nr certyfikatu 174. Ukończyła kursy doskonalące MEN: Diagnoza i terapia dzieci z ADHD, Logopedia szkolna, Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej. Związana zawodowo z Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia gdzie prowadzi zajęcia metodą hipoterapii i integracji sensorycznej. Pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym z dysfunkcjami rozwojowymi oraz problemami z zakresie zachowania i trudnościami w uczeniu się.