Warsztat umiejętności wychowawczych „Pewny rodzic, szczęśliwe dziecko”

Opis warsztatu

Warsztat „Pewny rodzic, szczęśliwe dziecko” przygotowany został z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 3 do 8 lat (o prawidłowym i o nieharmonijnym rozwoju). Przedstawia sprawdzone pomysły radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, powszechnymi w tym wieku – brakiem wykonywania poleceń, napadami złości, marudzeniem, zachowaniami agresywnymi, takimi jak bicie, kopanie, obraźliwe słowa. Pokazuje również sposoby uczenia dziecka nowych umiejętności, np. samodzielnego ubierania czy cierpliwego czekania na swoją kolej.

Sposób organizacji:

Jest to warsztat 16 – godzinny, prowadzony w formie dwudniowych, weekendowych warsztatów w godz. 9.00-16.00 lub w formie czterech 4-godzinnych spotkań organizowanych w weekend lub w dni powszednie. Zajęcia odbywają się w grupach do 12 osób.

 

Założenia:

„Być rodzicem” to jedno z najbardziej wymagających, odpowiedzialnych zadań, jakie stawia przed nami życie. Zadanie niezwykle trudne, do którego często nie jesteśmy przygotowani. Nie kończymy żadnych szkół ani uniwersytetów przygotowujących do pełnienia roli rodzica, a samo „serce” czy „intuicja” nie dają rozwiązań wielu problemów, które spotykamy w trakcie realizacji tego życiowego zadania.
Tymczasem dzieci bywają zaskakujące. Jesteśmy świadkami ich niezwykle szybkiego rozwoju poznawczego, społecznego, fizycznego. Maluchy uczą się tak wielu umiejętności, powoli kształtuje się ich osobowość. To ważne, aby być przy nich w tym ważnym okresie i dawać wsparcie w momentach, w których tego potrzebują. Wczesne dzieciństwo to czas, w którym według Erika Eriksona rozwijają się tak kluczowe cechy jak podstawowa ufność, poczucie autonomii, inicjatywa czy pracowitość. Tak szeroki rozwój psychospołeczny wymaga przejścia trudnej drogi, obfitującej w wiele krytycznych momentów. Zdarza się i tak, że rozwój ten przebiega nieharmonijnie, a oddziaływania rodziców nabierają szczególnego znaczenia. Jak mądrze być przy dziecku w tym czasie? Jak wiele wolności mu dawać? Kiedy jasno stawiać granice? Jak pomagać mu rozpoznawać trudne emocje i uczyć sposobów ich wyrażania? Jak rozumieć jego agresywne zachowania i jak radzić sobie z nimi? To tylko kilka pytań, na które każdy rodzic w pewnym momencie zaczyna szukać swojej odpowiedzi.
Warsztat „Pewny rodzic, szczęśliwe dziecko” przygotowany został z myślą o rodzicach, którzy takich odpowiedzi poszukują. W trakcie warsztatu rodzice krok po kroku zdobywają kluczowe kompetencje w wychowywaniu dziecka. Umiejętności te stanowią nieodłączne elementy spójnego, całościowego modelu wychowania dziecka, na potrzeby warsztatu nazwanego „Domem dla dziecka”. Znajomość zasad tworzenia tego Domu pozwala pewnie kroczyć po rodzicielskich ścieżkach. Jego fundamentem jest stale wzmacniania i pielęgnowana więź z dzieckiem. To fundament, który sprawia, że wychowanie dziecka nabiera mocy. To fundament, który raz ukształtowany, będzie dla dziecka, nastolatka, a w końcu dorosłego niezachwianą bazą przez całe życie.

 

Odbiorcy:

Rodzice, opiekunowie dzieci w wieku od lat 3 do 8 – przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zarówno dzieci rozwijających się prawidłowo, jak i dzieci z zaburzonym rozwojem (z zaburzeniami zachowania i emocji, całościowym zaburzeniem rozwoju).

 

Cele:

Zapoznanie uczestników z modelem wychowania dzieci ujmującego wychowanie jako całościowy proces, u którego podstaw leży budowanie dobrej relacji z dzieckiem. W ramach poznawania modelu rodzice wzmocnią poszczególne kompetencje wychowawcze – umiejętność dobrej zabawy z dzieckiem, umiejętność rozmawiania, mądrego chwalenia i nagradzania, stawiania granic, wydawania poleceń, stosowania wybranych technik dyscyplinujących.

 

Metoda prowadzenia:

Warsztat oparty jest głównie o metody aktywne – pozwala na doświadczanie omawianych sytuacji i ćwiczenie w bezpiecznych warunkach nowych umiejętności, zawiera krótkie wstępy teoretyczne, modelowanie (filmy, odgrywane scenki, pisemne przykłady) oraz omówienia.

 

Program:

Wprowadzenie
Przedstawienie podstawowych idei prezentowanego modelu wychowania.
Budowanie relacji poprzez zabawę – znaczenie zabawy.
Budowanie relacji poprzez zabawę – zasady dobrej zabawy.
Budowanie relacji poprzez empatyczne i aktywne słuchanie
Znaczenie pozytywnej uwagi.
Zasady chwalenia.
Wprowadzanie nagród. Znaczenie zasad domowych.
Skuteczne wydawanie poleceń.
Radzenie sobie z własnymi emocjami – praca z negatywnymi myślami.
Radzenie sobie z własnymi emocjami – techniki relaksacyjne.
Podstawowe techniki dyscyplinujące. Ignorowanie. Timeout.
Podsumowanie warsztatu. Indywidualny plan działania.

 

Podstawy teoretyczne (literatura):

Beck J.S.(2005). Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Boyd D., Bee H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Brzezińska A.I.(2006) (red.).Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Faber A., Mazlish E. (2001). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina.
Hughes D.A. (2006). Building the bonds of Attachment. United States of America: Jason Aronson.
Jarmuż S., Witkowski T. (2004).Podręcznik trenera. Wrocław: Bibliotek Moderatora.
Kendall P.C. (2010). Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Król-Fijewska M.(2005). Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
Okun B.F.(2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Padesky A.Ch., Greenberger D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pisula E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Webster-Stratton C.(2004).The Incredible Years .A Trouble-Shooting Guide for Parents of Children 3-8. Toronto: An Umbrella Press.
Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć. Lublin: Wydawnictwo Bifolium.